Bài tập Bài giải Kế toán chi Phí

Bài tập Bài giải Kế toán chi Phí
 • Bài tập Bài giải Kế toán chi Phí

 • - Tác giả:ThS Huỳnh Lợi
 • - Nhà xuất bản:Tài Chính
 • - Số trang:368
 • - Kích thước:16x24cm-hh
 • Trọng lượng:

  450 g

 • Giá bìa:

  92.000 đ

 • Giá bán:

  87.400 đ

Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức. Đồng thời, nó cũng là khâu kế toán phức tạp và tổng hợp rất cao. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu kế toán chi phí phải đặt trên cơ sở hiểu biết rộng về lý thuyết kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị … từ đó mới có thể vận dụng một cách thích ứng nội dung môn học vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.
Do tính chất phức tạp của nội dung môn học nên việc rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các bài tập trắc nghiệm, các bài tập tự luận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình tiếp thu, phát triển kiến thức môn học.
Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí, chúng tôi biên soạn cuốn bài tập kế toán chi phí. Nội dung cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh và những bài tập trắc nghiệm, tự luận mang tính chất gợi mở, tiếp cận những lý thuyết kế toán chi phí hiện đại.
Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên chuyên ngành kế toán và bạn đọc quan tâm đến kế toán chi phí.
Chúng tôi rất mong được sự đóng góp xây dựng của các bạn đọc để quyển sách phát triển và hoàn thiện hơn.
MỤC LỤC............................................................................................ 7
BÀI TẬP: KẾ TOÁN CHI PHÍ............................................................ 9
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ........................................................ 10
Chương 2: KHÁI NIỆM - PHÂN LOẠI CHI PHÍ,
                 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.............................................. 14
Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
                TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
                 CHI PHÍ THỰC TẾ......................................................... 40
Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
                 CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP
                 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH..................................................... 137
Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO 
                 CHI PHÍ  ĐỊNH MỨC................................................... 176
ĐÁP ÁN BÀI TẬP: KẾ TOÁN CHI PHÍ......................................... 195
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ...................................................... 196
Chương 2: KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI - CHI PHÍ, 
                GIÁ THÀNH................................................................. 197
Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
                TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
                 CHI PHÍ THỰC TẾ....................................................... 210
Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
                 TÍNH GIÁ THÀNH  SẢN PHẨM THEO
                 CHI PHÍ THỰC TẾ  KẾT HỢP VỚI
                 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH..................................................... 279
Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
                 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
                 CHI PHÍ ĐỊNH MỨC.................................................... 307
PHỤ LỤC: TÓM TẮT LÝ THUYẾT
                 KẾ TOÁN CHI PHÍ........................................................ 313

 

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website