A tỳ Đạt Ma câu xá ( bộ 4 tập )

A tỳ Đạt Ma câu xá ( bộ 4 tập )
 • A tỳ Đạt Ma câu xá ( bộ 4 tập )

 • - Tác giả:Acarya Vasubandhu
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Kích thước:14.5x20.5cm
 • - Năm xuất bản :2015
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:H.T
 • Trọng lượng:

  4.000 g

 • Giá bìa:

  650.000 đ

 • Giá bán:

  650.000 đ

 • Hết hàng

.

.

Dẫn nhập

Chương I: Tổng thuyết vũ trụ luận

I- Vũ trụ luận thần thoại

II- Vũ trụ luận Hy-lạp

Chương II: Vũ trụ luận Phật giáo

I- Sơ kỳ vũ trụ luận

II- Vũ trụ luận A Tì Đạt Ma

Chương III: Nội dung phẩm phân biệt thế

1- Ý nghĩa

2- Khoa mục tổng quan

3- Khoa mục theo ký sớ hán

A Tì Đạt Ma Câu Xá: Thiên ba - Phẩm phân biệt thế gian

Chương I: Phân loại thế gian

Tiết 1: Thế giới môi sinh

Tiết 2: Hình thái tồn tại

Chương II: Nguyên lý duyên khởi

Tiết 1: Mười hai chi duyên khởi

Tiết 2: Ý chỉ duyên khởi

Tiết 3: Sinh tử luân hồi

Tiết 4: Duyên khởi và duyên dĩ sinh

Tiết 5: Phân tích ngữ nguyên

Tiết 6: Mô thức duyên khởi

Tiết 7: Ý nghĩa các chi

Tiết 8: Duyên khởi thí dụ

Chương III: Đời sống của hữu tình

I- Bốn hữu và ba giới

II- Thực phẩm để tồn tại

III- Sự chết

Chương IV: Thế giới ngoại khí

Tiết 1: Ba luân

Tiết 2: Chín múi

Tiết 3: Tám biên

Tiết 4: Các châu lục

Tiết 5: Núi sông trong Thiệm bộ

Tiết 6: Nại-lạc-ca

Tiết 7: Mặt trời - Mặt trăng

Tiết 8: Thiên khí và Chư thiên

Tiết 9: Hữu tình thân lượng - thọ lượng

Tiết 10: Các đại lượng

Chương 5: Các chu kỳ tiến hóa

Tiết 1: Kỷ nguyên - Kiếp

Tiết 2: Bồ tát đạo

Tiết 3: Chuyển luân vương

Tiết 4: Khởi nguyên vương vị

Tiết 5: Thế giới hủy diệt

Phụ lục I: Phạn văn

Phụ lục II: Tạng văn

Phụ lục III: Hán văn

a- Huyền Trang

b- Chân đế

Ngữ vựng Phạn - Tạng - Hán

Sách dẫn

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website