50 năm chân dung một con người

50 năm chân dung một con người
 • 50 năm chân dung một con người

 • - Tác giả:Nguyễn Văn Khoan
 • - Nhà xuất bản:Lao động
 • - Số trang:392
 • - Kích thước:19x27
 • Trọng lượng:

  900 g

 • Giá bìa:

  295.000 đ

 • Giá bán:

  265.000 đ

 • Hết hàng
Thêm Những Hiểu Biết Về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Theo quá trình học tập và nghiên cứu tác giả Nguyễn Văn Khoan, có thể khẳng định rằng tìm hiểu cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “là niềm ham muốn tột bực” của ông. Kể từ Luận án Tiến sĩ sử học Giao thông liên lạc phục vụ sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam bảo vệ thành công trước hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) đến nay, tác giả Nguyễn Văn Khoan tập trung vào sưu tầm tư liệu, tham gia biên soạn nhiều bộ sách lớn như Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Hồ Chí Minh - Toàn tập, Hồ Chí Minh -  tiểu sử và nhiều tác phẩm chuyên đề về những thời kỳ và sự kiện lớn trong cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Bác Hồ  ở Quảng Châu, Vụ án Hồng Kông, Bác Hồ ở Xiêm… Cũng nằm trong mạch nghiên cứu và biên soạn đó, giờ đây bạn đọc lại có trong tay công trình 50 năm chân dung một con người (Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, tuyển chọn.

Đây là một sưu tập các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước, chủ yếu là ngoài nước như: Jean Lacouture, Daniel Hémery, Alain Ruscio, Epghênhi Cobêlép, William Duiker, Lady Borton, bên cạnh một số bài của tác giả trong nước: Nguyễn Việt Nam - Thái Lan, Thu Trang (Cung Thị Nghĩa), Hồng Hà, Nguyễn Tài, Trịnh Đông Hải, Kể cả một số bài rút ra từ một số công trình nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu như Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia. Trên cơ sở đó, cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng kiên trì và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tương đối đầy đủ với nét hào hùng khiến mọi người đều cảm phục, kể cả những người nước ngoài trung thực và có thiện chí. Phần phụ lục cuối sách góp phần tô đậm thêm nội dung phần chính văn ở trên.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời xin thưa trước

Từ “Nguyễn Ái Quốc” của Việt Nam đến “Hồ Chí Minh” của Duiker, chặng đường 55 năm viết tiểu sử - Nguyễn Văn Khoan

Nguyễn Ái Quốc - Nguyễn Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí - Ban Thông tin chi bộ Paris

Người chưa ai hiểu biết - Jean Lacouture

Gốc rễ - Daniel Hémery

Paris - Luân Đôn - Paris - Thu Trang

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, chân dung một người bôn-sê-vich vàng - Alain Ruscio

Tổ quốc - Hồng Hà

Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu - Viện Hồ Chí Minh

Vừa đi đường về được hoạt động cách mạng - Nguyễn Tài

Bị bắt ở Hương Cảng - T. Lan

Một chặng đường lữ hành cô đơn - Nguyễn Văn Khoan

Vân Nam - Tĩnh Tây - Trịnh Đông Hải

Trong các nhà tù - Epsghênhi Côbêlép

Những ngày ThángTám - Wiliam Duiker

Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân - Ban nghiên cứu lịch sử Đảng

Hồ Chí Minh trong những năm 1964 - 1969 - Học viện chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh - Một cuộc hành trình - Lady Borton

Biên niên thời gian sử cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - L. Borton

Phụ lục

Theo cha vào Bình Định - Ban Tuyên giáo - Ban Khoa học Bình Định

Nguyễn Ái Quốc với Câu lạc bộ Faubourg - Đinh Xuân Lâm

Hồ Chí Minh với người Mỹ Saclơ Phen - Saclơ Phen

Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh - Đỗ Quang Hưng

Tìm vĩ nhân ở nhà khách Nam Dương - Trương Uy - Tân Kỳ Châu

Nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu

Kể chuyện Bác Hồ ở Côn Minh và Quảng Tây - Tống Minh Phương

Hồ Chí Minh - con người bình thường và cộng sản kiệt xuất - J.S. Tenson

Một số mẫu chuyện về đời sống của Bác Hồ - Việt Phương

Một con người có nhân cách vĩ đại - Cindy và Mickey Grand

Cụ Hồ - Hoàng Đạo Thuý

Đi tìm tài liệu về “Vụ bắt giữ Nguyễn Ái Quốc” ở Hồng Kông - Lady Borton

Hồ Chí Minh và các giá trị phương Đông - Georges Boudarel

Người Mỹ phát hiện ra Hồ Chí Minh - L.A. Patti

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website